Максимален размер на файла: 8,0 MB
Позволени файлови разширения: zip, doc, docx, pdf

Предложението на EVS Translations е насочено изключително към фирми. За съжаление, не предоставяме услуги на частни лица.

*Задължително
Вие сте тук: Компания › Управление на проекти

Управление на проекти

Фирма за преводи със собствени преводачи, собствени редактори, собствен технологичен отдел, собствен IT отдел.

Управление на проекти

Успешното управление на един проект означава екипът като цяло да постигне повече от сбора на постигнатото от отделните му части. В EVS Translations управлението на проекти включва акаунт мениджър, отговорен за комуникацията с клиента и за целия проект. Проектните мениджъри работят заедно с координатори за отделните езици, които улесняват комуникацията между акаунт мениджъра и преводачите на съответния език. Тези координатори са отговорни за комуникацията с преводача.

НАДЕЖДНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕВОДНИТЕ ПРОЕКТИ

Отдел за преводни технологии – носи отговорност за анализа на проекта, управлението на всички материали за справка и речници на клиента и осигурява редовно обучение и помощ във връзка с преводните технологии за всички външни и вътрешни преводачи.

Отдел за обработка на файлове и предпечатна подготовка – носи отговорност за форматиране, конвертиране, експортиране на файлове и шрифтове.

Ключови фактори в EVS Translations – собствени преводачи, собствени редактори, собствен технологичен отдел, собствено управление на терминологичната база, собствен IT отдел. Всичко това позволява оптимизация на процесите съгласно изискванията на клиента.

Прочетете повече от нашия блог за ползите от управление на корпоративна терминология.

DIN ISO 17100 DIN ISO 9100 tecom logo ata center GALA Globalization & Localization Association