Управление на качеството

Предложението на EVS Translations е насочено изключително към фирми. За съжаление, не предоставяме услуги на частни лица.

*Задължително
Вие сте тук: Управление на качеството

Управление на качеството

Фирма за преводи EVS Translations води отчети за качеството (одобрение на процесите и т.н.), които гарантират, че се предават и обработват единствено одобрени данни.

ПОСТОЯННО ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ

EVS Translations разполага със система за управление на качеството, за да се анализират изискванията на клиента, да се дефинират цели за качеството и да се гарантира, че се изпълняват последователно. EVS Translations води отчети за проследяване на прехвърлянето и работата с предоставените данни. Текущото състояние на проекта може да бъде определено и проследено въз основа на IT данни по всяко едно време. EVS Translations води отчети за качеството (одобрение на процесите и т.н.), които гарантират, че се предават и обработват единствено одобрени данни.


DIN ISO 17100 DIN ISO 9100 tecom logo ata center GALA Globalization & Localization Association