Импринт

Предложението на EVS Translations е насочено изключително към фирми. За съжаление, не предоставяме услуги на частни лица.

*Задължително

Импринт

И Ви Ес Транслейшънс България EООД (EVS TRANSLATIONS BULGARIA Ltd)
1606 София, ул. Дамян Груев № 10-12, ет.8, ателие 2

Управителен директор

Спасимир Маджаров
Телефон : +359 (0) 2 9805668
salesbg(at)evs-translations.com
ДДС №

BG 115575118

Търговски регистър

Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК: 115575118

Седалище

1606 София, ул. Дамян Груев № 10-12, ет.8, ателие 2

DIN ISO 17100 DIN ISO 9100 tecom logo ata center GALA Globalization & Localization Association