Качество - EVS Translations

Предложението на EVS Translations е насочено изключително към фирми. За съжаление, не предоставяме услуги на частни лица.

*Задължително
Вие сте тук: Компания › Качество

Качество - EVS Translations

Качеството не е случайност.
То е винаги резултат от съзнателно интелигенто усилие.

В EVS Translations качеството и подобряването на качеството са водещата мотивация за всеки служител, всеки екип и компанията като цяло.

В EVS Translations качеството се постига благодарение на постоянно оптимизиране на процесите и тяхната организация.

Изграждането на собствена база данни от знания е гаранция за качеството на предлаганата езикова услуга.

Основен компонент от експертната езикова услуга, която EVS Translations Ви предоставя е прилагането на съвременни интелигенти технологични решения, които гарантират крайните срокове.

EVS Translations е единствената преводаческа компания в България, сертифицирана в съответствие с международните стандарти за качество - DIN ISO 9001:2015 за управление на качеството и DIN ISO 17100:2015, който сертифицира специализираните преводи, редакция, локализация, Desktop Publishing и управление на терминология. Основен стремеж на EVS Translations e непрекъсната адаптация към изискванията на отделния клиент.

Съответсвие с международните стандарти

Bulgarian certificate
Bulgarian certificate
English certificate
certificate
certificate