Предложението на EVS Translations е насочено изключително към фирми. За съжаление, не предоставяме услуги на частни лица.

*Задължително
Вие сте тук: Компания › Технология

Технология

С вътрешния екип за технологии на превода, фирма за преводи EVS Translations гарантира, че може да предложи на клиентите си едно цялостно решение.

ОПТИМИЗИРАНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЕФЕКТИВНИ ПРОЦЕСИ

С вътрешния екип за обработка на файловете, предпечатна подготовка и технологии на превода фирмата EVS Translations гарантира, че може да предложи на клиентите си едно цялостно решение.

Прецизност в поддръжката на преводни инструменти

Екипът ни за технологии на превода подпомага работата на EVS Translations с основните инструменти за компютърно подпомогнат превод (Computer Aided Translation – CAT) за управление на терминологията и изготвяне на речници в сътрудничество с клиентите, техните офиси, партньори и клиенти.

Нашият екип за обработка на файлове и предпечатна подготовка носи отговорност за осигуряване на цялостно решение за съвместимост между предоставените файлови формати и формата на файловете за превод, който да отговаря на действителната среда за превод.

DIN ISO 17100 DIN ISO 9100 tecom logo ata center GALA Globalization & Localization Association