05.11.2018

Подравняване / Alignment

Подравняване / Alignment – Дума на деня – EVS Translations
Подравняване / Alignment – Дума на деня – EVS Translations

Обикновено когато се споменава терминът alignment, англоговорящите имат предвид очевидното: колелата на превозните средства. Както всички вече сме установили ‒ или сме научили от механиката ‒ ако колелата на автомобила не са подравнени, това може да повлияе на износването на гумите и може да стане причина превозното средство да не се движи по права линия. По същество тези проблеми възникват, защото колелата не са правилно подравнени, така че да могат да работят в синхрон, т.е. те работят поотделно и отиват (леко) в различни посоки. Макар че това може да е най-използваната и утилитарна употреба на термина в английския език, малко разследване ще покаже, че той има широко приложение и извън света на автомобилите.

Думата произхожда от латинската дума за линия (linea), навлиза в английския език от старофренската alignier със значение „подреждам в линия“ плюс наставката -ment, която обозначава действие или резултат. Като свържем всичко това, нашият термин може първоначално и в най-общи линии да бъде дефиниран като „действие или резултат от подреждане, ориентиране в линия или в подходяща позиция“. Първата поява на тази употреба може да се открие в превода на The Philosophical History And Memoirs Of The Royal Academy Of Sciences At Paris (Философската история и мемоарите на Кралската академия на науките в Париж) (1742 г.) от Джон Мартин и Ефраим Чембърс, където пише: „Тази платформа е представена тук с 4 назъбени линии…Дъгата й е съставена от две части от кръг, които се срещат в средата на канала в точките Б. Б., центровете на които са на около 30 фута по-долу, без подравняване.“ Както може да се предположи, от тази по-обща употреба възникват и другите, по-конкретни употреби.

Няколко десетилетия по-късно, през 1781 г., терминът става част от военната терминология, когато Уилям Далримпъл, в книгата си Tacticks го използва, за да назове военно формирование: „Бойната линия по време на битка трябва редовно да извършва това подравняване надясно или наляво, за да следва движенията на врага.“

В областта на общественото строителство и инженерството терминът се използва за пръв път през 1810 г., за да обозначи трасето на шосе, железопътна линия или воден път, както може да се види в списание The Gentleman’s Magazine: „Предвиденото подравняване на пътя ще предостави възможност за чест достъп.“

Малко по-различно от първоначалното, по-общо значение за неща, които са подредени в линия или оформят линия, може да се види в една публикация от 1829 г. в списание Gleanings in Science. Така терминът се връща към корените си, подсказващи действие, което се използва за подреждане на предмети в линия: „Към основата на скалата трябва да се прикрепи тънка медна плоча, огъната така, че да се увие около тръбата, от чието подравняване с повърхността на живака може да се направи най-доброто регулиране.“

Ако се вгледаме в най-новата история, ще видим, че терминът се използва и в биохимията, например в книгата Advances in Virus Research (Напредък в изследванията на вирусите) (том 5) от 1958 г., където пише: „Ние изследваме дали няма такава връзка между силите, участващи в репликацията на вегетативните бактериофаги и подравняването на хомологични генетични структури от точка до точка.

И все пак в нашата индустрия терминът има още едно значение: по същество, във връзка с машинния превод, alignment означава координиране на оригиналните текстове с целеви текстове, за да се създаде база данни. С други думи, тази технология ще ви помогне да намалите повтарящата се работа, като запазите копие на конкретен текст за следващо приложение; но, подобно на гореспоменатото колело на превозно средство, различните превозни средства, подобно на различните задачи/поръчки за превод, имат различни изисквания за подравняване.