09.05.2018

Изкупуване / Buyout / Buy-out

Изкупуване / Buyout / Buy-out – Дума на деня – EVS Translations
Изкупуване / Buyout / Buy-out – Дума на деня – EVS Translations

Няма съмнение, че една от основните цели на бизнеса е да има конкурентно предимство: бившият изпълнителен директор на General Electric Джак Уелч беше произнесъл знаменитата фраза: „Ако нямате конкурентно предимство, не се конкурирайте“. За съжаление подобен отказ рядко е осъществим и понякога някой друг разполага с конкурентното предимство, от което компанията ни има нужда. За да получим достъп до това предимство, можем да преговаряме с конкурентна компания или да предложим сливане на двете компании; но често най-простият и най-лесен начин е да заложим на днешната дума − изкупуване.

Независимо дали понятието се изписва в английския език с две отделни думи, като една сложна дума или с тире (и трите варианта са приемливи), то означава закупуване на контролен дял в компания.

Терминът е използван за първи път в пролетния брой на изданието Mergers & Acquisitions от 1976 г., в което пише: „Федералните фондове са друг възможен източник на финансиране на изкупуването от служители, когато конвенционалните кредитни източници не са налични“. Следва първото използване на израза leveraged buyout, (изкупуването на контролния пакет на компания от нейния мениджърски екип с външен капитал), записано в юлския брой на списание Forbes: „Акостирахме в сигурните води на вторичното финансиране и изкупуването от мениджърските екипи с външен капитал.“

Компанията за частни капиталови инвестиции Kohlberg Kravis Roberts & Co., разположена в Ню Йорк, първа започва изкупуване на контролния пакет от мениджърския екип с външен капитал в края на 70-те години и през 1988  г. извършва най-известното изкупуване в американската история – враждебното поглъщане на RJR Nabisco.

Като имаме предвид какво важно място заема нашата дума в съвременния живот, изненадващо е да научим, че тя всъщност е доста стара: създадена е от свързването на думата buy, (от староанглийската дума bycgan, със значение „получаване чрез плащане, придобиване или закупуване“) и out, (от староанглийската ut, със значение на „отвън или от външната страна“), и може да бъде проследена назад във времето до 1640 г., когато изразът buy out е означавал „купувам нечий имот и прогонвам бившите собственици“.

В глобален мащаб стойността на сделките с изкупуване на частен капитал (т.е. дружества, които не са публични) достигна 347 млрд. американски долара, така че изкупуванията са доста често явление в бизнеса и понякога изискват месеци на планиране, финансов анализ и комуникация с ръководството/собствениците на придобиваното дружество. Благодарение на широкото разбиране на термина, той вече си пробива път и извън обичайните бизнес и финансови среди. Един от основните примери за това са персоналните договори, като например лизингов или трудов договор, когато наемодателят или работодателят на практика „изкупува“ останалата част от договора, за да го прекрати.