Deep Learning
10 Jan/18

Deep Learning

Deep learning (дълбоко учене) е отрасъл на машинното обучение, който използва алгоритми, например за различаване на предмети и човешка реч.Виж повече Deep Learning

Транскреация / Transcreation
08 Jan/18

Транскреация / Transcreation

Думата transcreation – съчетание от думите translation (превод) и creation (създаване, творба), се използва за назоваване на процеса на прехвърляне на едно творческо произведение или творчески елемент от дадена творба от един език или култура в друг.Виж повече Транскреация / Transcreation