Автоматизация / Automatization – Дума на деня
15 Nov/17

Автоматизация / Automatization – Дума на деня

Замисляли ли сте се някога колко по-трудоемко щеше да бъде почти всичко в живота, ако трябваше да бъде произведено с физически труд? Представете си само  ̶  всичко трябваше да бъде направено с ръце, монтирано с ръце, доставено с ръце, а изработката щеше да струва по-скъпо и да отнема повече време.Виж повече Автоматизация / Automatization – Дума на деня

Стандартизация / Standardisation
13 Nov/17

Стандартизация / Standardisation

Замисляли ли сте се някога за обективните стандарти? Представете си колко би било трудно да се сравняват неща без използването на универсални мерки или иначе казано, представете си колко хаотични биха били преносимите данни, ако всеки производител на хардуер използваше различна конфигурация за портовете на компютъра (а не USB).Виж повече Стандартизация / Standardisation

Тръжна оферта / Tender Offer
11 Oct/17

Тръжна оферта / Tender Offer

Когато става въпрос за придобиване на публично търгувани дружества, трябва да бъде следвана определена процедура и предприети определени действия, при споменаването на които повечето от хората започват да гледат с отсъстващ поглед.Виж повече Тръжна оферта / Tender Offer