Аутсорсинг / Outsourcing
18.07.2018

Аутсорсинг / Outsourcing

Ако се вгледаме в бизнес терминологията, въпреки че световният пазар е изразходвал почти 70 милиарда евро за тези видове услуги през 9 от последните 10 години, едва ли има по-погрешно схващан термин.Нататък Аутсорсинг / Outsourcing

Морски бряг, плаж / Beach
11.07.2018

Морски бряг, плаж / Beach

Днешната дума обикновено е свързана с ваканцията и повече от половината възрастни американци (52%) и 53% от възрастните англичани я посочват, като мястото на което биха искали да прекарат почивката си.Нататък Морски бряг, плаж / Beach