Стандартизация / Standardisation
13 Nov/17

Стандартизация / Standardisation

Замисляли ли сте се някога за обективните стандарти? Представете си колко би било трудно да се сравняват неща без използването на универсални мерки или иначе казано, представете си колко хаотични биха били преносимите данни, ако всеки производител на хардуер използваше различна конфигурация за портовете на компютъра (а не USB).Виж повече Стандартизация / Standardisation

Търговия на дребно / Retail
27 Sep/17

Търговия на дребно / Retail

В общи линии търговията на дребно е точно обратното на търговията на едро, която се отнася до продажбата в големи количества, докато търговията на дребно обикновено служи за връзка между търговията на едро и крайния потребител.Виж повече Търговия на дребно / Retail

Киоск / Kiosk
11 Sep/17

Киоск / Kiosk

В българския език думата kiosk е навлязла със значение на компютърен терминал, който дава достъп до информация по електронен път.Виж повече Киоск / Kiosk