Търговия на дребно / Retail
27 Sep/17

Търговия на дребно / Retail

В общи линии търговията на дребно е точно обратното на търговията на едро, която се отнася до продажбата в големи количества, докато търговията на дребно обикновено служи за връзка между търговията на едро и крайния потребител.Виж повече Търговия на дребно / Retail

Киоск / Kiosk
11 Sep/17

Киоск / Kiosk

В българския език думата kiosk е навлязла със значение на компютърен терминал, който дава достъп до информация по електронен път.Виж повече Киоск / Kiosk