Аутсорсинг / Outsourcing
18.07.2018

Аутсорсинг / Outsourcing

Ако се вгледаме в бизнес терминологията, въпреки че световният пазар е изразходвал почти 70 милиарда евро за тези видове услуги през 9 от последните 10 години, едва ли има по-погрешно схващан термин.Нататък Аутсорсинг / Outsourcing

Сървър / Server
21.05.2018

Сървър / Server

Понякога красотата на думите се съдържа в начина, по който те могат да бъдат преоткрити и използвани отново при появата и прилагането на нови технологии.Нататък Сървър / Server

Корпоративна идентичност / Corporate Identity
30.04.2018

Корпоративна идентичност / Corporate Identity

„Откъде идваме? Кои сме? Накъде отиваме?“ Тези изречения, освен че са основни екзистенциални въпроси и заглавие на прочута картина на френския постимпресионист Пол Гоген, са въпроси, които всеки бизнес в някакъв момент трябва да си зададе.Нататък Корпоративна идентичност / Corporate Identity