Стандартизация / Standardisation
13.11.2017

Стандартизация / Standardisation

Замисляли ли сте се някога за обективните стандарти? Представете си колко би било трудно да се сравняват неща без използването на универсални мерки или иначе казано, представете си колко хаотични биха били преносимите данни, ако всеки производител на хардуер използваше различна конфигурация за портовете на компютъра (а не USB).Виж повече Стандартизация / Standardisation