Тръжна оферта / Tender Offer
11 Oct/17

Тръжна оферта / Tender Offer

Когато става въпрос за придобиване на публично търгувани дружества, трябва да бъде следвана определена процедура и предприети определени действия, при споменаването на които повечето от хората започват да гледат с отсъстващ поглед.Виж повече Тръжна оферта / Tender Offer