Владимир / Vladimir
27.02.2017

Владимир / Vladimir

Когато чуят името Владимир, много хора го свързват или с Влад Дракула, владетел на Влашко през 15 век, станал популярен чрез романа „Дракула“ на Брам Стокър и различни филмови версии по темата, или с Владимир Путин, като по отношение и на двамата мненията са поляризирани.Нататък Владимир / Vladimir

EVS Translations Matryoshka  XS
08.03.2016

Матрьошка / Matryoshka – Дума на деня

За страна, която се смята от мнозина за енигматична, може би е съвсем подходящо един от най-широкоизвестните образци на местно фолклорно изкуство да е дървената кукла, която съдържа свои по-малки подобия.Нататък Матрьошка / Matryoshka – Дума на деня