Владимир / Vladimir
27 Feb/17

Владимир / Vladimir

Когато чуят името Владимир, много хора го свързват или с Влад Дракула, владетел на Влашко през 15 век, станал популярен чрез романа „Дракула“ на Брам Стокър и различни филмови версии по темата, или с Владимир Путин, като по отношение и на двамата мненията са поляризирани.Виж повече Владимир / Vladimir

08 Mar/16

Матрьошка / Matryoshka – Дума на деня

За страна, която се смята от мнозина за енигматична, може би е съвсем подходящо един от най-широкоизвестните образци на местно фолклорно изкуство да е дървената кукла, която съдържа свои по-малки подобия.Виж повече Матрьошка / Matryoshka – Дума на деня