Бъдещето на човешкия превод и защо EVS Translations се придържа към концепцията за щатни екипи
08.02.2018

Бъдещето на човешкия превод и защо EVS Translations се придържа към концепцията за щатни екипи

Състезанието за преводи, извършени от „истински“ – човешки – преводачи изглежда свирепо.Виж повече Бъдещето на човешкия превод и защо EVS Translations се придържа към концепцията за щатни екипи

Инвестиране в способностите на невронния машинен превод
25.01.2018

Инвестиране в способностите на невронния машинен превод

Невронният машинен превод в момента е гореща тема, която изкушава много фирми с редовни преводачески нужди да развият собствения си вътрешнофирмен капацитет за невронен машинен превод (НМП).Виж повече Инвестиране в способностите на невронния машинен превод

Невронен машинен превод
11.01.2018

Невронен машинен превод

Невронен машинен превод се разработва от десетилетие, но едва отскоро се прилага на масовия пазар, а много от организациите, които биха могли да спечелят от използването му, все още не знаят достатъчно за него.Виж повече Невронен машинен превод

Платформа за управление на преводите – наистина е толкова лесно!
19.12.2017

Платформа за управление на преводите – наистина е толкова лесно!

Всяка компания, която работи на един или повече международни пазари се сблъсква с проблема за ефективното управление на преводите – дали да наеме вътрешни екипи или да се довери на външен доставчик? Как да спести време, човешки и материални ресурси, как да гарантира сигурността на данните си? И днес много от големите компании намират повече … Виж повече Платформа за управление на преводите – наистина е толкова лесно!