Собственост и ликвидност в сектора за преводи и локализация
03.07.2018

Собственост и ликвидност в сектора за преводи и локализация

На глобалния пазар като цяло се приема, че публичните дружества, които се водят от пазарна оценка, стават едни от най-успешните и приспособими дружества; частният капитал обаче лежи в сферата на инвестирането в стойност – изкупуването на дружества с цел печалба.Нататък Собственост и ликвидност в сектора за преводи и локализация

Предизвикателства и възможности: Променящият се пейзаж на преводаческата индустрия и областта на локализацията
17.05.2018

Предизвикателства и възможности: Променящият се пейзаж на преводаческата индустрия и областта на локализацията

„Локализацията“ е намерението на превода и описва една част от стратегия за интернационализация на бизнеса.Нататък Предизвикателства и възможности: Променящият се пейзаж на преводаческата индустрия и областта на локализацията

Терминологични бази данни – Съвременен запас от знания с потенциал
10.05.2018

Терминологични бази данни – Съвременен запас от знания с потенциал

Един от най-важните инструменти за качествените преводи е подходящата система за управление на терминологията – речникът Oxford Dictionary определя терминологията като „Съвкупност от термини, които се използват с конкретно техническо приложение в дадено поле на науката, професията и т.Нататък Терминологични бази данни – Съвременен запас от знания с потенциал

Едностранна дигитализация – предизвикателство за доставчиците на езикови услуги?
12.04.2018

Едностранна дигитализация – предизвикателство за доставчиците на езикови услуги?

Проектите за превод стават все по-сложни, а нарастващият брой целеви езици и засилващият се натиск на времето са само две от причините за това.Нататък Едностранна дигитализация – предизвикателство за доставчиците на езикови услуги?