09.02.2016

Един ден от живота на нашата сътрудничка в отдел Човешки ресурси, Соня Обрист

Соня Обрист, сътрудничка в отдел Човешки ресурси, с акцент върху набиране на нови служители и Employer Branding разказва за необичайните предизвикателства при търсенето на кандидати и за дейностите, които спомагат за това EVS Translations да се превърне в известен работодател.Нататък Един ден от живота на нашата сътрудничка в отдел Човешки ресурси, Соня Обрист