Невронен машинен превод
11 Jan/18

Невронен машинен превод

Невронен машинен превод се разработва от десетилетие, но едва отскоро се прилага на масовия пазар, а много от организациите, които биха могли да спечелят от използването му, все още не знаят достатъчно за него.Виж повече Невронен машинен превод

Трансгранични решения eDiscovery
04 Jan/18

Трансгранични решения eDiscovery

В много аспекти практикуването на право и по-конкретно търговско право често изглежда като живот в телевизионно предаване за оцеляване в пустошта: с непосредственото си попадане в сложна правна ситуация вашата основна цел е да се измъкнете, без да претърпите твърде много поражения или наранявания.Виж повече Трансгранични решения eDiscovery

Редакцията като бизнес услуга
02 Jan/18

Редакцията като бизнес услуга

Докато е достатъчно лесно да се комуникира на чужд език на основно ниво чрез учене на отделни думи или специфични фрази, действителното и ефективно изразяване на идеи и концепции изисква не само задълбочено разбиране на лексиката, но и задълбочени познания за това по какъв начин да се структурират и да се подредят думите, за да … Виж повече Редакцията като бизнес услуга