Привет, пролетни рулца! Неочакван съюз по време на санкции
09.09.2014

Привет, пролетни рулца! Неочакван съюз по време на санкции

Освен ограниченията за внос на селскостопански продукти от ЕС в Русия, довели до бързи прегрупирания сред доставчиците, и други икономически санкции оказват влияние – както върху забавящата се руска икономика, така и върху западния бизнес, който възлага все по-големи надежди на Русия като пазар за растеж.Нататък Привет, пролетни рулца! Неочакван съюз по време на санкции

Да дразниш мечката, без да бъдеш ухапан
17.10.2013

Да дразниш мечката, без да бъдеш ухапан

С настъпващата годишнина от присъединяването на Русия към Световната търговска организация, е разбираемо, че много хора са объркани от факта, че за разлика от стопанските й партньори, руската икономика не е отбелязвала устойчив растеж през последното десетилетие.Нататък Да дразниш мечката, без да бъдеш ухапан