Привет, пролетни рулца! Неочакван съюз по време на санкции
09 Sep/14

Привет, пролетни рулца! Неочакван съюз по време на санкции

Освен ограниченията за внос на селскостопански продукти от ЕС в Русия, довели до бързи прегрупирания сред доставчиците, и други икономически санкции оказват влияние – както върху забавящата се руска икономика, така и върху западния бизнес, който възлага все по-големи надежди на Русия като пазар за растеж.Виж повече Привет, пролетни рулца! Неочакван съюз по време на санкции

Да дразниш мечката, без да бъдеш ухапан
17 Oct/13

Да дразниш мечката, без да бъдеш ухапан

С настъпващата годишнина от присъединяването на Русия към Световната търговска организация, е разбираемо, че много хора са объркани от факта, че за разлика от стопанските й партньори, руската икономика не е отбелязвала устойчив растеж през последното десетилетие.Виж повече Да дразниш мечката, без да бъдеш ухапан