Виетнамски език
15.12.2016

Виетнамски език

Водещ началото си от устна форма, чиито корени са в огромното австро-азиатско езиково семейство, което се гордее с 13 разклонения и 168 отделни езика и, запазил спецификите на своя произход − множество консонантни клъстери и словоизменяща морфология, в по-късно време виетнамският език е силно повлиян от 1000 годишното китайско владичество и, естествено, губи значителна част … Нататък Виетнамски език