Депозиране или публикуване – финансови отчети във федералния орган за публикации Bundesanzeiger
22 Aug/17

Депозиране или публикуване – финансови отчети във федералния орган за публикации Bundesanzeiger

6 неща, които трябва да имате предвид при форматирането на Вашия Годишен финансов отчет Като централен орган за официални публикации и правно значими новини във връзка с предприятията федералният вестник Bundesanzeiger – издание на Федералното министерство на правосъдието и защита на потребителите – прави всяка икономическа информация напълно прозрачна: освен публикации от Федералната Република, в … Виж повече Депозиране или публикуване – финансови отчети във федералния орган за публикации Bundesanzeiger

Международни счетоводни акроними – IAS, IFRS, GAAP
25 Jan/17

Международни счетоводни акроними – IAS, IFRS, GAAP

Най-общо казано счетоводният стандарт е принцип, който ръководи счетоводните практики, уточнявайки кога и как някои транзакции и икономически събития трябва да бъдат признати, класифицирани, измерени и представени.Виж повече Международни счетоводни акроними – IAS, IFRS, GAAP