Терминологични бази данни – Съвременен запас от знания с потенциал
10.05.2018

Терминологични бази данни – Съвременен запас от знания с потенциал

Един от най-важните инструменти за качествените преводи е подходящата система за управление на терминологията – речникът Oxford Dictionary определя терминологията като „Съвкупност от термини, които се използват с конкретно техническо приложение в дадено поле на науката, професията и т.Нататък Терминологични бази данни – Съвременен запас от знания с потенциал

Устойчиво управление на малки и средни предприятия – за разделното събиране на отпадъците, местния ангажимент и опазването на околната среда
20.07.2017

Устойчиво управление на малки и средни предприятия – за разделното събиране на отпадъците, местния ангажимент и опазването на околната среда

Независимо дали става дума за малка или средна фирма или за голям концерн – отминаха времената, в които мерките за устойчиво развитие се спазваха в предприятието, но не се отнасяха за целия процес на създаване на добавена стойност.Нататък Устойчиво управление на малки и средни предприятия – за разделното събиране на отпадъците, местния ангажимент и опазването на околната среда

Сигурност на данните в EVS Translations
16.03.2017

Сигурност на данните в EVS Translations

Пътят от собствено сървърно помещение до сертифициран център за данни с висока производителност Темата относно сигурността на данните редовно се върти в медиите и в никакъв случай не е надценена: увеличаващите се хакерни измами провокират несигурност – както сред населението, така и в сферата на бизнеса! Поради нарастващите изисквания за сигурност на нашите клиенти в … Нататък Сигурност на данните в EVS Translations

Отговорност за продукта при преводите
02.03.2017

Отговорност за продукта при преводите

Като част от подготовката за сертифициране за стандарта DIN ISO 17100:2015 EVS Translations се занимаваше подробно с темата за отговорността за продукта при преводите, тъй като този въпрос не е толкова лесно разрешим както е при продуктите, които представляват предмети.Нататък Отговорност за продукта при преводите