Многоезикова поддръжка за адвокати и правни отдели
17 Aug/17

Многоезикова поддръжка за адвокати и правни отдели

EVS Translations е водещ доставчик на сертифицирани многоезични услуги за повечето от световните топ 20 правни фирми и редица регулаторни, държавни и публични органи, както и за правните отдели на корпорации от Fortune 500.Виж повече Многоезикова поддръжка за адвокати и правни отдели

Доставчик на езикови услуги от един източник за корпоративни правни отдели
15 Aug/17

Доставчик на езикови услуги от един източник за корпоративни правни отдели

Бюрото за трудова статистика (БТС) на САЩ предвижда, че броят на свободните позиции за помощник-юристи и младши юристи ще нараства с близо 10% от 2014 до 2024 г.Виж повече Доставчик на езикови услуги от един източник за корпоративни правни отдели

Международни сливания – едни от най-тежките случаи за юристите
14 Mar/17

Международни сливания – едни от най-тежките случаи за юристите

Международни сливания – при тях се изискват не само юридически познания, които надхвърлят границите на националното право, но също така често се осъществяват при изключително кратки срокове.Виж повече Международни сливания – едни от най-тежките случаи за юристите