04 Sep/14

Французите сред нас

Въпреки че енергията се използва по-ефективно от всякога и технологиите ни помагат да запазим енергийните ресурси на нива, които са били немислими преди 20 години, факт е, че енергията остава ценност.Виж повече Французите сред нас

Земя на изгряващото слънце: Докато в Европа държавната подкрепа за индустрията започва да се топи, Китай се превръща в новия дом на соларната енергия.
04 Jan/13

Земя на изгряващото слънце: Докато в Европа държавната подкрепа за индустрията започва да се топи, Китай се превръща в новия дом на соларната енергия.

  Бъдещето на фотоволтаичната промишленост в Европейския съюз изглежда нестабилно.Виж повече Земя на изгряващото слънце: Докато в Европа държавната подкрепа за индустрията започва да се топи, Китай се превръща в новия дом на соларната енергия.

14 Nov/12

Ядрена енергетика vs. възобновяеми енергийни източници

Изчерпването на енергийните ресурси, безопасността и опазването на околната среда предизвикват дискусии за бъдещето на енергетиката по целия свят.Виж повече Ядрена енергетика vs. възобновяеми енергийни източници