10 Feb/15

Защо е важно да се ползват редактори

Нека да си представим, че сте дали за превод от български на английски език материали, необходими за командировката на вашия шеф (вижте първата статия в блога: Какво включва редактирането).Виж повече Защо е важно да се ползват редактори

05 Feb/15

Стандартите на индустрията за редактирането

(Прочетете предишната ни публикация от серията посветена на процеса на редактиране на превод – Какво включва редактирането: Поглед върху различните дефиниции за редактиране.Виж повече Стандартите на индустрията за редактирането