14 Mar/17

Международни сливания – едни от най-тежките случаи за юристите

Международни сливания - едни от най-тежките случаи за юристите
Международни сливания – едни от най-тежките случаи за юристите – EVS Translations

Международни сливания – при тях се изискват не само юридически познания, които надхвърлят границите на националното право, но също така често се осъществяват при изключително кратки срокове. Сложните преговори на много езици по този начин стават още по-трудни. От гледната точка на доставчик на преводачески услуги като EVS Translations, който специализира в сложни правни и финансови преводи, сливанията са уникални с това, че обединяват двете области по уникален начин. Поради тази причина за успешните преводи за международни сливания се изискват опитни вътрешни екипи от преводачи в областта на финансите и правото, които работят в унисон.

От гледна точка на нашия опит, вътрешните екипи са от съществено значение за успешните преводи в случаи на сливания поради три причини:

1)    По време на фазата на преговорите договорите ще се преглеждат и изменят няколко пъти. За да се осигури последователен и бърз превод, вътрешният екип е най-добрият вариант за превеждане на допълнeнията и работата по редакцията. Промяната на преводачите в крайна сметка ще застраши целостта на текста.

2)   Срокове за отговор. В процеса на сливане времето е от съществено значение и клиентите изискват екипите от преводачи да бъдат на разположение денонощно.

3)   Защита на данните. В процеса на сливане всички документи на дружествата се преглеждат внимателно. Поради тази причина гарантирането на защитата и конфиденциалността на данните е от съществено значение. Понякога клиентите ще изискват преводачите да работят директно в помещението с данни.

Повече от 25 години EVS Translations е главният доставчик на преводачески услуги за международни фирми в областта на сливанията и придобиванията. Само през последния месец предоставихме преводачески услуги за сливането на две успешни компании в областта на производството.
-> Научете повече какво можем да направим за вас тук.