10.07.2018

Стачка на преводачи забави докладите на България за председателството на Съвета на Европейския съюз

Стачка на преводачи забави докладите на България за председателство на Съвета на ЕС
Стачка на преводачи забави докладите на България за председателството на Съвета на ЕС

Докато министър-председателят на България Бойко Борисов подготвяше последната си реч като ръководител на страната, председателстваща Европейския съвет, някои от членовете на Европейския парламент изключиха микрофоните на устните преводачи, преди да блокират възможността на техническия персонал да дойде да възстанови работата им.

Този протест нямаше за цел да изрази неодобрение към първото българско председателство на Съвета на Европейския съюз, а да покаже солидарност с протеста на преводачите на Европейския парламент срещу онова, което те наричат „едностранно“ решение за нови условия на труд и увеличение на времето, прекарано в преводаческата кабина, наложено от ЕП през август 2017 година.

Стачката на преводачите в ЕП, които превеждат на живо дебатите на всички парламентарни заседания на 24-те официални езика на ЕС в 552 възможни комбинации, доведе до първото забавяне на пленарна сесия, като подчерта прекомерната зависимост на ЕС от професионални езикови услуги.

В крайна сметка Бойко Борисов изнесе речта си за резултатите от председателството на Съвета, като коментира по-късно, че краят на българското председателство поставя началото на проблеми.

Работата, извършена при първото българско председателство на Съвета на ЕС, подпомогната от отличен диалог с всички институции на ЕС, постигна значителен напредък по основните си приоритети: Европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани, бъдещето на Европа и младите хора, сигурност и стабилност в една силна и единна Европа и цифрова икономика.

Срещата на върха за Западните Балкани, проведена на 17 май в София потвърди, че интеграцията на Западните Балкани в ЕС е от взаимен интерес и насърчи връзките между ЕС и Западните Балкани в областта на инфраструктурата, енергетиката, търговията, цифровата и човешката свързаност, както и сключване на споразумения за справяне с общи предизвикателства като сигурността, миграцията, геополитическото развитие и добросъседските отношения. Духът на добросъседство се прояви в кулоарите на срещата на върха, когато министър председателите на Гърция и Македония обявиха, че най-накрая са постигнали съгласие по спорния въпрос за името на Македония (сега Република Северна Македония).

България продължи да полага много усилия за постигане на цялостна реформа на Дъблинското споразумение за системата за убежище и общи решения за повече сигурност по външните граници на ЕС, за по-ефикасно управление на миграцията, произтичащо от собствената вътрешна политика на мерки за успешно справяне с миграционната криза.

По-нататъшен успех бе отчетен в подобряването на Шенгенската информационна система и визовия и граничен кодекс.

По време на българското председателство бяха приети и влязоха в сила множество законодателни актове, свързани с цифровата икономика, единния пазар, научните изследвания и образованието.

Напредък бе постигнат и по важни теми, по които ЕС ще продължи да работи, като Брекзит и по-добро икономическо и социално сближаване, с акцент върху следващата многогодишна финансова рамка, а на последното си заседание по време на българското председателство на Съвета, министрите на финансите на ЕС приключиха работа по три доклада в областта на данъка върху добавената стойност (ДДС), като по този начин се насочиха към по-ефективна система на ДДС на ниво ЕС.

България предава председателството на Съвета на ЕС като страна с 20% ставка на ДДС, а икономическите й показатели сочат годишен икономически растеж от 4%, нисък външен дълг под 30% и почти нулев бюджетен дефицит, ниска степен на безработица под 6% и темп на инфлация под 2,6%. Месечните преки чуждестранни инвестиции за април 2018 г. възлизат на 4,5 млн. EUR, а капиталовите потоци – на 400 млн. EUR за същия месец.

Да правиш бизнес в България е привлекателна перспектива, но според най-новото изследване на условията за бизнес и класация на Световната банка България се класира на 50-то място сред 190 икономики, така че има много езикови и регулаторни препятствия за преодоляване.

И EVS Translations е тук, за да ви помогне като глобална фирма за преводи и бизнес услуги с над 25-годишен опит в предоставянето на сертифицирани езикови услуги в съответствие с международните стандарти, правителствените разпоредби и корпоративните насоки.

От позицията ни на водещ доставчик на езикови услуги в България с най-голям екип от щатни преводачи, ние сме свидетели на икономическия растеж на страната през последните десетилетия, както и на нейната политическа стабилност и усилия да не се провали по нито един важен въпрос по време на председателството на Съвета на ЕС. Изразяваме солидарност с протеста на нашите колеги от ЕС, като гарантираме отлични работни условия за нашите щатни лингвисти и изпълнение в срок на вашите езикови проекти.