04.07.2018

Стюард / Steward

Стюард / Steward – Дума на деня – EVS Translations
Стюард / Steward – Дума на деня – EVS Translations

Има нещо около летния сезон, което го превръща в синоним на ваканция. Каквато и да е причината, хубаво е човек да се измъкне от ежедневието за известно време. Онези, които са гледали сериите National Lampoon’s Vacation на Джон Хюс знаят че, не дай си боже, човек може да запази и спомени за ужасни преживявания и че много от аспектите на „ваканцията“ може да са всичко друго, но не и забавни и релаксиращи. За съжаление някои от тези аспекти (като неприязнените роднини или детето, което рита задната седалка) просто не могат да се променят, но за всичко останало може да се намери лек, когато разчитаме на днешната дума − стюард (steward).

Нашата дума произлиза от староанглийската stiward/stigweard и е съчетание от думите stig, със значение на „зала или част от къща“ и weard (пазач, охрана). Тя се появява за пръв път още около 1000 г. и може да се открие в речника на Томас Райт и Ричард Вюлкер Anglo-Saxon & Old English Vocabularies, където „стюард“ буквално означава „някой, който упражнява контрол върху домакинството“.

Няколко столетия по-късно в „Кентърбърийски разкази“ на Чосър (Пролог) (1405 г.) се споменава иконом, който е в състояние да надхитри една дузина слуги в домакинството, които са „в състояние да служат като стюарди на всеки лорд в Англия.“

С времето придвижването на големи разстояния става възможно, а и с ерата на Великите географски открития, в средата на 15 век нашата дума започва да се употребява в транспорта и по-конкретно по корабите, където е означавала офицер, който контролира доставките и основните функции на кораба: един анонимен поет през 1450 г., наречен Поклонник на морските пътешествия, пише следното: „Издърпайте въжето! Това трябва да се направи. Стюард! Веднага покрий палубата.“

Век по-късно се появява първото описание на професията, което уточнява задълженията на стюарда да доставя храна и провизии по указания на капитана (1585 г., Джон Смит, An accidence; or, The path-way to experience. necessary for all young sea-men: „Стюардът е задължен да доставя храната според указанията на капитана.“)

В днешно време професията на стюарда на круизните кораби се отнася за всеки служител, който е част от обслужващия персонал на борда, като често думата дефинира ранг или специфична функция (някои са камериери, палубни стюарди, помощници на капитана, главни стюарди, касиери и т.н).

И макар днешните круизни кораби с техния огромен капацитет – надхвърлят 6000 души и брутен тонаж над 225 000 тона − да са твърде далеч от времето на каравелите и големите ветроходни тримачтови кораби, наречени караки, думата „стюард“ се е запазила. Всъщност, като се има предвид, че броят на хората, извършващи речни и океански круизи, се е увеличил с почти 10 милиона, (от 17,2 милиона през 2009 г. на около 27,2 млн. през 2018 г.), а приходите от индустрията се очаква да нараснат с почти 20 млрд. евро през следващото десетилетие ( на базата на данните от 2017 г.), може да се твърди, че стюардите − хората, които до голяма степен са отговорни за планирането и грижата за нуждите на клиентите, са по-важни от всякога. Така че, въпреки че може да не се нуждаете от услугите (или да сте в състояние да си ги позволите) на стюард, който да се занимава с домакинството в не особено големите ви имоти, е хубаво, че можете да разчитате на услугите на някои професионални стюарди по време на пътешествие.