Макаронена защита и Отровно хапче/ Macaroni Defense and Poison Pill
02.10.2017

Макаронена защита и Отровно хапче/ Macaroni Defense and Poison Pill

Както Макаронена защита, така и Отровно хапче са корпоративни защитни механизми срещу враждебни поглъщания или с други думи − стратегии, използвани от компания, когато тя не иска да бъде погълната от друга.Нататък Макаронена защита и Отровно хапче/ Macaroni Defense and Poison Pill