20 Mar/17

Транскрипция / Transcription

Транскрипция
Транскрипция / Transcription – Дума на деня − EVS Translations

Когато става дума за правната област, думите и точните детайли на онова, което е казано, наистина имат значение. Това, което може да се тълкува неправилно или да се разбере погрешно в други професии, може да струва скъпо и да има пагубни последствия в правния свят. И макар днешната дума в най-простото си значение да се схваща като копие на нещо оригинално, тя означава много повече от онова, което смятаме на пръв поглед.

По принцип транскрипт или транскрипция (transcription) е писмено документиране на устната реч и се очаква да бъде точен и нередактиран запис на всяка произнесена дума с посочването на всеки оратор.
А правната транскрипция се отнася до всеки транскрипт, използван в юридическата област, и като цяло се изисква във всички области на правото, както в съдебната система, така и в корпорациите.

Първоизточникът на нашата дума transcription идва от среднофренски и означава действието или процеса на транскрибиране или копиране.

Но когато разчленим думата, латинските й корени стават очевидни: trans означава „през“, а глаголът scribe – „пиша“.

Терминът е използван за пръв път в английския език през 1598 г. от Джон Флорио в неговия италианско-английски речник A World of Words (Светът на думите), в който той обяснява: „Trascrittione − транскрипция, писане или копиране“.

Любопитното е, че след половин век думата вече се използва не само в смисъл на процеса на копиране, но и като обозначение на крайния резултат, както можем да видим в творбата от 1650 г. на д-р Хенри Хамънд Vindication of Dr. Hammond’s Address, където той пише: „Впрочем в тази транскрипция има само един пасаж…, на който той смята, че е подходящо да отговори“.

За повечето хора транскрипцията изглежда лесна работа, но ако се вгледаме в някои статистически данни, ще установим, че всъщност е доста трудна и отнема много време. Като вземем под внимание факта, че човек средно изговаря около 140 думи в минута, а в английския език всяка дума съдържа средно по 4,5 букви, това прави 630 печатни знаци за минута (без да включваме пунктуацията).

Колкото до професионалния транскрипционист, той може да печата средно от 80 до 100 думи в минута. Като цяло, когато отчитаме и използването на специфична терминология и яснотата в произношението на хората, чиито думи се записват, транскрибирането на едночасово интервю може да отнеме от 4 до 6 часа. Малко повече, отколкото очаквахте, нали?

→ Свържете се с EVS Translations днес, за да научите защо сме предпочитаният доставчик на професионални услуги в областта на правното транскрибиране.