28.03.2018

Уроци, обучение / Tutorial

Уроци, обучение / Tutorial – Дума на деня – EVS Translations
Уроци, обучение / Tutorial – Дума на деня – EVS Translations

Съществуват много пословици, свързани с идеята, която стои зад днешната дума, но те носят по същество едно и също послание – никой не е роден научен как да направи нещо. Независимо от това дали сте се захванали да строите къща или се учите как да ползвате операционната система Linux, почти всеки се нуждае от някаква помощ – дори гений като Моцарт първоначално се е нуждаел от напътствията на баща си. И понеже повечето хора не строят сами къщите си и не композират концерти, нека се фокусираме върху средствата за технологично обучение, които е най-вероятно да срещнем, като tutorials (обучение, уроци).

Въпреки, че е много вероятно да асоциираме думата tutorial с компютърни програми или приложения за смартфон, самата дума е доста стара и е имала няколко различни значения. Първоначално произлязла от латинската дума tutor, със значение на „настойник или наблюдател“, заедно с латинскaта наставка -al, със значение на „принадлежащ, подобен или отнасящ се до“, нашата дума буквално означава „отнасящ се до наблюдението“ (на развитието).

По силата на шотландския закон отначало терминът е бил използван в смисъл на законово попечителство и е записан за пръв път през 1766 г. от лорд Кеймс в Remarkable Decisions of the Court of Session 1730-52: „След смъртта на майора беше описан попечителския инвентар на имението.“ През следващите 6 десетилетия идеята за попечителство започва да се отнася за менторите (т.е. учителите), както може да се види в книгата на Джордж Тревелян The Life and Letters of Lord Macaulay (Животът и писмата на лорд Маколи), където Маколи пише във връзка с преподавателската си работа: „Утре започвам обучителните си теглила (tutorial labours).“

Съвременната идея за преподаването като нещо лично достъпно и едва ли не частно учебно средство, е вложена в модерната интерпретация на думата, която влиза за пръв път в употреба през 1978 г. чрез публикацията Scientific American. В нея на читателите се напомня: „Ще намерите нашите уроци по безценно усвояване на хардуер и софтуер, както и нашите доклади за домашни приложения и оценъчни прегледи въз основа на опита с продукти за домашни компютри“.

Днес, когато повече хора от когато и да било са технически и компютърно грамотни, може с лекота да сметнем уроците за ненужни, но нищо не е толкова далеч от истината. 25% от световното население умее да ползва Facebook, а броят на хората, познаващи платформата, надхвърля тази цифра, социалната медия постоянно се разраства, еволюира и се разнообразява на основата на нуждите и пазарното търсене. Освен това нараства ползването на компютърни облаци, нов хардуер и специфичен софтуер, а и технологичният пазар постоянно се разширява – при прогнозиран ръст от 4% през 2018 г., се очаква да достигне 3 трилиона долара. По същество с диверсификацията, нововъзникващите платформи и постоянната промяна, за да останат технологично актуални и конкурентни, хората осъзнават, че уроците са едва ли не задължителни.